Φορολογικά - ΛοιπάΤεχνολογιστική | ζητειται λογιστης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ η απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης για τα μισθώματα μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, σε δικαιούχους που δεν είχαν λάβει προκαταβολή.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση ΓΔΟΥ 14/2022, με θέμα “Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 σε δικαιούχους που δεν είχαν λάβει προκαταβολή για τους μήνες αυτούς, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872 (Β’ 3921) κοινών υπουργικών αποφάσεων“, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1047/9-3-2022.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1047/9-3-2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων