Φορολογικά - Λοιπάλογιστικη εταιρεια | / λογιστικη υποστηριξη ικε

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Επικυρώθηκε η μείωση συντελεστή φόρου νομικών προσώπων, η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, καθώς και λοιπές διατάξεις.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο 2125, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από την ΑΑΔΕ στις 15-6-2021 με θέμα ”Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 110, 112,113,114, 118, 119, 120, 121 και 122 του ν.4799/2021 (ΦΕΚ Α’ 78/18.05.2021)”.

Για να δείτε την Εγκύκλιο 2125 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων