Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για νομικά πρόσωπα (εταιρείες), από 28% μειώνεται στο 24%. 
Ο συντελεστής φόρου διανομής κερδών (αφορά εταιρείες με Διπλογραφικά βιβλία), από 10% μειώνεται στο 5%. 

Τα ως άνω ισχύουν, για κέρδη χρήσεως  από 2019 και εφεξής.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τα άρθρα 22 και 24 του ν. 4646/2019.

Για να δείτε τα άρθρα 22 και 24 του νόμου 4646/2019, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.