Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Σύμφωνα με το νόμο 4684, ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Υπ. Οικονομικών που αφορούν στην μείωση 40% των ενοικών των φοιτητών, οι οποίοι σπουδάζουν σε πόλεις μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον είναι εξαρτώμενα τέκνα εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή.

Επίσης στις τροπολογίες, θα υπάρχει ρύθμιση με την οποία θα διευρύνεται το πλαίσιο για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ, προκειμένου να καλύπτει πλέον και τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 20 εργαζόμενους αντί μέχρι 5 εργαζόμενους που ίσχυε μέχρι τώρα.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το ν. 4684/2020, με θέμα “Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις”.

Για να δείτε το νόμο 4684/2020, πατήστε εδώ.