Φ.Π.Α.λογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η ΑΑΔΕ με εγκύκλιό της ενημερώνει για τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες από 01/06/2020 έως και 31/10/2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, με αριθμ. πρωτ. Ε.2080, της 5-6-2020, με θέμα “Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους”.

Για να δείτε την εγκύκλιο Ε.2080/2020, πατήστε εδώ.