Μηνιαίες Υποχρεώσειςλογιστικο γραφειο | λογιστικο

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικές υποχρεώσεις που έχει ή που πιθανά έχει
μια “μέση” επιχείρηση, ή ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος μήνα.

Για να δείτε τις υποχρεώσεις μηνός Ιουνίου 2020, πατήστε εδώ.