Μηνιαίες Υποχρεώσεις
Η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικές υποχρεώσεις που έχει ή που πιθανά έχει μια “μέση” επιχείρηση, ή ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα.
Για να δείτε τις υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2020, πατήστε εδώ.