Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Καθορίστηκε από το Υπ. Οικονομικών η μορφή του προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση 1017/14-2-20 / ΦΕΚ 457, του Υπ. Οικονομικών με θέμα “Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων”.

Για να δείτε την απόφαση 1017/14-2-2020, πατήστε εδώ