Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογστική υποστήριξη ΙΚΕ-τήρηση βιβλίων ΙΚΕ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Πλέον προβλέπεται νέα διαδικασία απόκτησης κλειδάριθμου και ενεργοποίησης κωδικών , από το taxis.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Α.1082 της 11/4/2020, της ΑΑΔΕ, με θέμα “Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet.

Για να δείτε την απόφαση Α.1082/2020, πατήστε εδώ.