Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστες αθηνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Αλλαγές επήλθαν στο άρθρο 4 της ΠΟΛ 1187/2017, ως προς την διαδικασία ελέγχου, επιβολής κυρώσεων σε βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Α. 1079, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1472/13-4-2021 με θέμα ”Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1187/2017 (Β’ 4232) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1472/13-4-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων