Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τρεις νέες ΚΥΑ σχετικά με τα νέα επαγγέλματα των οποίων θα ανασταλεί η λειτουργία, στα πλαίσια προστασίας για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19419 (ΦΕΚ Β’ 930/18-3-20), με θέμα «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 έως και 30.4.2020» , πατήστε εδώ.

Για να δείτε την ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19420 (ΦΕΚ Β’ 931/18-3-20), με θέμα «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, των επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών, για το χρονικό διάστημα από 18-3-2020 έως και 20-4-2020» πατήστε εδώ.

Για να δείτε την ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19421 (ΦΕΚ Β’ 932/18-3-20) με θέμα «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», πατήστε εδώ.