Αρθρογραφία ΤεχνολογιστικήςΤεχνολογιστική | λογιστικες εταιρειες

Από την Παρασκευή 19/3/2021 είναι σε λειτουργία η εφαρμογή της ΑΑΔΕ,  με την οποία οι εκμισθωτές έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται για τυχών σφάλματα και  παραλείψεις τα οποία μπορούν να διορθωθούν και αφορούν τις δηλώσεις Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020.

Επίσης, εκτός από τα λάθη και τις παραλήψεις μπορούν να ενημερωθούν και για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δηλώσεων covid που έχουν υποβάλλει, όπως για παράδειγμα την έκπτωση φόρου, καθώς και την κατάθεση των χρημάτων στον τραπεζικό τους λογαριασμό.