Φορολογικά - ΛοιπάΤεχνολογιστική | λογιστικο

Συνοπτικά- Ο λόγος μας

Ανακοινώθηκαν νέα μέτρα προστασίας από τον Κορωνοιό, για την Αττική για την περίοδο 3/10/2020 έως 12/10/20.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.61927 του ΦΕΚ Β 4324 της 2/10/2020 με θέμα ”Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.59626/25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» (Β’ 4134)”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β 4324 της 2/10/2020 πατήστε εδώ.