Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα νέα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Τα βασικά σημεία των αλλαγών είναι : Το ωράριο των καταστημάτων τροφίμων επεκτείνεται έως τις 21:00 μμ αντί 20:30 – Τα καταστήματα τροφίμων έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020 – Τα μέτρα σχετικά με την παράδοση εκτός, παραλαβή εκτός καταστήματος παραγγελία (click away) – Η λειτουργία των Κομμωτηρίων – Ο τρόπος μετακίνησης για τις αγορές μέσω (click away) λειτουργία των ΚΤΕΟ – Η απαγόρευση μετακίνησης θα ισχύει μετά τις 22.00 – Κυρώσεις για την μη σωστή εφαρμογή του click away.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 5486/12/12/2020 με θέμα ”Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 5486/12/12/2020 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων