Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Ανακοινώθηκαν νέοι κανόνες τήρησης αποστάσεων και νέα μέτρα προστασίας που θα ισχύουν για το σύνολο της Επικράτειας.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4709/23-10-2020, με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 4709/23-10-2020 πατήστε εδώ.