Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε η απόφαση με τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα 04.3.2021 έως 16.3.2021.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 843/3-3-2021 με θέμα ‘‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 843/3-3-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων