Φορολογικά - Λοιπάλογιστικό γραφείο Άθήνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε και είναι σε ισχύ από 1/7/2022 η απόφαση με τα νέα μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Δ1α/ΓΠ.οικ.38083/30.6.2022, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3367/30-06-2022 με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 3367/30-06-2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων