Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικές υπηρεσίες

Συνοπτικά- Ο λόγος μας

Η σχετική απόφαση, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.10343/18.2.2022, όπως αυτή αναρτήθηκε στο ΦΕΚ Β’ 766, της 18/2/2022, με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 766/18-2-22, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων