Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 στο σύνολο της χώρας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 πμ έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 πμ.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2744/26-6-2021 με θέμα ‘‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2744/26-6-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων