Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα μέτρα που τίθενται σε ισχύ για το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.60400/1.10.2021, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4577/3-10-2021, με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.”

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 4577/3-10-2021, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων