Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Έως τις 3/5/2020, παρατείνεται το μέτρο για την προσωρινή απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, σύμφωνα με νέα απόφαση.

Επιπλέον παρατείνεται και ο προσωρινός περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών μέχρι 4/5/2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.26797 της 25/4/2020, με θέμα “Παράταση ισχύος του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 3.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.

και από την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.26794 της 25/4/2020, με θέμα “Παράταση ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.

Για να δείτε την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.26797, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.26794, πατήστε εδώ.