Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δόθηκαν εκ νέου οδηγίες για τις βεβαιώσεις μετακίνησης Εργοδοτών, Εργαζομένων και Αυτοαπασχολούμενων.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 5255/ 28-11-2020 με θέμα ”Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 5255 πατήστε εδώ.