Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με τη νέα εγκύκλιο 3/2020 του ΕΦΚΑ δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο εισφορών των Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών το οποίο ισχύει με το νέο ασφαλιστικό νόμο (Ν.4670/2020).

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο 3/2020 του ΕΦΚΑ, με θέμα «Νέες εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών».

Για να δείτε την εγκύκλιο 3/2020 του ΕΦΚΑ, πατήστε εδώ.