Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | φορολογικός αντιπρόσωπος

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας, δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες – διευκρινήσεις, για την υποβολή των δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Νοέμβριο 2020.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Για να δείτε τις συμπληρωματικές οδηγίες πατήστε εδώ.