Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας
Αναρτήθηκαν νέες οδηγίες για την συμπλήρωση δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας
Τα ως άνω προκύπτουνα από οδηγίες που δημοσίευσε το ΕΡΓΑΝΗ, με θέμα “Προσθήκες οδηγιών για την Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας, Έκδοση 13.04.2020”.


Για να δείτε τις οδηγίες του ΕΡΓΑΝΗ, πατήστε εδώ.