Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστες αθηνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Ειδικά για τους μήνες Νοέμβριο 2020 μέχρι και Ιούλιο 2021, οι εκμισθωτές ακινήτων , των οποίων τα ακίνητα έχουν υπεκμισθωθεί, δύνανται να υποβάλλουν αρχική ή τροποποιητική ”Δήλωση Covid” ή/και τροποποιητική ”Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» από την 21η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2022.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Α.1255 της 17/12/2021, της ΑΑΔΕ με θέμα “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579)”.

Για να δείτε την Απόφαση Α.1255/17-12-2021, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων