Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικο φοροτεχνικο γραφειο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Για τον Ιούνιο και εφεξής, ο μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ εφαρμόζεται για εργαζομένους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31/3/2021.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από Ανακοίνωση, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 31-5-2021 με θέμα ” Οι νέες προθεσμίες υποβολών αιτήσεων-δηλώσεων ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»”.

Για να δείτε την Ανακοίνωση Τύπου πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων