Εργατικά - Ασφαλιστικάτηρηση βιβλιων γ κατηγοριας

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Απο 1/4/2023, αυξάνεται ο κατώτατος μισθός ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (34,84 €).

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Aπόφαση 31986/24.3.2023 του Υπ. Εργασίας, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2003/28-03-2023, με θέμα «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας».

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2003/28-03-2023, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων