Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες αναλυτικα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4738/2020, σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών και το νέο Πτωχευτικό Κώδικα.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τον Νόμο με Αριθμ. Ν. 4738/2020, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020, με θέμα “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.”

Για να δείτε το ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020 πατήστε εδώ.