Φορολογικά - ΛοιπάΤεχνολογιστική | λογιστικό γραφείο Αθήνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Για την παραλαβή κλειδαρίθμου taxis, ορίζεται ως εναλλακτική διαδικασία, η εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης από φυσικά πρόσωπα της ΑΑΔΕ. Ο τρόπος της βιντεοκλήσης ισχύει για την εγγραφή και την επανεγγραφή χρηστών στο TaxisNet.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το ΦΕΚ 1641 της 30/4/2020, με θέμα “Α.1094/2020 – Τροποποίηση της ΠΟΛ Α.1082/10.4.2020 (Β’1303) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet”.

Για να δείτε το ΦΕΚ 1641, πατήστε εδώ.