Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε τον Μάιο, νέο επικαιροποιημένο εγχειρίδιο για τους εισαγωγείς – εξαγωγείς με απαλλαγές από επιβαρύνσεις.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε το επικαιροποιημένο εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ, πατήστε εδώ