Επιδοτούμενα Προγράμματα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  

Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, θα τεθεί σε εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ, ένα νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην υποστήριξη άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους σε δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching), με απώτερο στόχο να ενισχυθούν οι δυνατότητές τους για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης νέων επιχειρήσεων.
Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων του προγράμματος.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι :

•    Η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών, σε έως 5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών.
•    Η παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching), σε έως 3.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών.
•    Προκήρυξη προγράμματος επιχειρηματικότητας, για 2.500 νέους άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ, της 23/1/2020, με θέμα «Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ανέργων, με Έμφαση στις Γυναίκες», πατήστε εδώ.