Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικα γραφεια αθηνα κεντρο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με νέα απόφαση του Υπ. Οικονομικών και Εργασίας, τροποποιείται το πλαίσιο μηχανισμού του προγράμματος ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με αριθμ.108743, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6323 της 30/12/2021, με θέμα “Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/47/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274)”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 6323/30-12-2021, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων