Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε ο νόμος, με τις διατάξεις σχετικά με τις ειδικές μορφές τουρισμού και για την τουριστική ανάπτυξη.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το νόμο 4688, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 101, της 24/5/2020, με θέμα “Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”

Για να δείτε το νόμο 4688/2020, πατήστε εδώ.