Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | φορολογικός αντιπρόσωπος

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4772/2021 “Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. “

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τον Νόμο 4772, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 17/5-2-2021 με θέμα ”Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.”

Για να δείτε το ΦΕΚ Α’ 17/5-2-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων