Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ ο νόμος 5036/23. Μερικές από τις διατάξεις του είναι οι παρακάτω:

 1. Νέα ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών έως 72 δόσεις και επανένταξη σε παλαιές ρυθμίσεις (άρθρα 3, 4, 12, 81, 82, 90)
 2. Ρύθμιση οφειλών σε δήμους σε έως και 72 δόσεις – Αναβίωση παλαιότερων ρυθμίσεων (άρθρο 90)
 3. Προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό παρακράτησης κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού (άρθρο 14)
 4. Παρατείνεται εκ νέου και έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα η ισχύς του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) και του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) για τα οριζόμενα αγαθά και υπηρεσίες (άρθρο 27).
 5. Επεκτείνονται, και για το φορολογικό έτος 2023, τα κίνητρα για την επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τη χρήση των υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων (άρθρο 30)
 6. Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα από 3.4.2023 (άρθρο 33)
 7. Κατάργηση προστίμου εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης με ποσό καταβολής έως 100 ευρώ (άρθρο 35)
 8. Μη επιβολή διοικητικού προστίμου 100 ευρώ στις εκπρόθεσμες υποβολές βραχυχρόνιων μισθώσεων όταν το εισόδημα έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους (άρθρο 36)
 9. Ψηφιακή έκδοση Δελτίων Αποστολής και διαβίβασή τους (άρθρο 37)
 10. Από 1.000 έως 50.000 ευρώ τα πρόστιμα για την παραβίαση της υποχρεωτικής διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών με την ΑΑΔΕ – Ημερομηνίες για την υποχρέωση διασύνδεσης (άρθρα 41,42)
 11. Θέσπιση 8 δόσεων για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022 και έκπτωση 3% στην εφάπαξ καταβολή έως 31.7.2023 (άρθρο 93)
 12. Το Καλάθι των Νονών και οι υποχρεώσεις των εταιρειών (άρθρο 103)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΑΣ: Για την εφαρμογή των ως άνω, αναμένουμε από τα αρμόδια Υπουργεία την έκδοση των σχετικών Εγκυκλίων.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το Νόμο 5036/2023, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 77/28-03-2023, με θέμα «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας».

Για να δείτε το ΦΕΚ Α’ 77/28-03-2023, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων