Παρά την σύγχυση που επικρατεί αυτή την στιγμή, διατηρώντας από μέρους μας την κάθε επιφύλαξη για πιθανή αλλαγή στην λειτουργία και χρήση των εντύπων, με τα έως σήμερα δεδομένα, σύμφωνα με το forma.gov.gr σας ενημερώνουμε σχετικά:

Α. Βεβαίωση μετακίνησης εργαζομένων

Για τους εργαζόμενους δίνεται χειρόγραφη βεβαίωση Τύπου Α , σφραγισμένη, υπογεγραμμένη από τον εργοδότη (αντίστοιχη με του Μαρτίου).

Για να δείτε το έντυπο και τις οδηγίες συμπλήρωσης πατήστε εδώ.

Β. Βεβαίωση ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης, εταίρου, νομικού προσώπου ή οργάνου διοίκησης νομικού προσώπου (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ.)

Οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, οι εταίροι νομικών προσώπων, καθώς και τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων εκτυπώνουν την βεβαίωση μέσω ΕΡΓΑΝΗ, με τον κάτωθι τρόπο:

1)Αν η επιχείρηση έχει κωδικούς ΙΚΑ, θα μπει στο ΕΡΓΑΝΗ με αυτούς ή

2)Αν η επιχείρηση δεν έχει κωδικούς ΙΚΑ, θα μπει στο ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς TAXIS.

Για να δείτε τις οδηγίες πατήστε εδώ.

Θα ακολουθήσει email από τον συνεργάτη που παρακολουθεί τα λογιστικά σας βιβλία με τους απαιτούμενους κωδικούς.