Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικο φοροτεχνικο γραφειο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δίνονται οδηγίες από την ΑΑΔΕ, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1/1/2021. Στο εξής η διακίνηση εμπορευμάτων θα αντιμετωπίζεται σαν διακίνηση από και προς τρίτες χώρες.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο Ε.2210, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από την ΑΑΔΕ στις 29-12-2020, με θέμα ”Παροχή οδηγιών λόγω της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ την 01.01.2021 μετά τη λήξη στις 31.12.2020 της μεταβατικής περιόδου που προβλέπει η Συμφωνία Αποχώρησης – Εφαρμοστέοι κανόνες στη Β. Ιρλανδία Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ”.

Για να δείτε την Εγκύκλιο Ε.2210 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων