Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με νέα απόφαση, δίνονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων για προληπτικούς λόγους, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 7/6/2020, προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33464, της 30/5/2020, με θέμα “Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 7.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.

Για να δείτε την απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33464/2020, πατήστε εδώ.