Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε από το Υπ. Εργασίας σε συνεργασία  με το ΣΕΠΕ, καθώς και του ΕΛΙΝΥΑΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας), έντυπο με Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τον Κορωνοϊό (SARS-CoV-2) σε εργασιακούς χώρους (Οδηγίες και μέτρα πρόληψης).  

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε το ως άνω έντυπο, πατήστε εδώ.