Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | ζητειται λογιστης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, Ε.2065, της 30/4/2020, με θέμα “

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019″.

Για να δείτε την εγκύκλιο Ε.2065/2020, πατήστε εδώ.