Οδηγίες Συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσηςλογιστικο γραφειο | φορολογικός αντιπρόσωπος

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο οικονομικών, οι οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2020.

Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.