λογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης Φ.Ε. 2021

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο οικονομικών, οι οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.

Περισσότερα
λογιστικο γραφειο | φορολογικός αντιπρόσωπος

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης Φ.Ε. 2020

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο οικονομικών, οι οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2020. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ. 

Περισσότερα
λογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης φ.ε. 2019

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, οι οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2019. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ. .

Περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης Φ.Ε. 2018

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο οικονομικών, οι οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2018. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ. 

Περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης Φ.Ε. 2017

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο οικονομικών, οι οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2017. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης Φ.Ε. 2016

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο οικονομικών, οι οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2016. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης Φ.Ε. 2015

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο οικονομικών, οι οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2015. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης Φ.Ε. 2014

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο οικονομικών, οι οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης Ο.Ε. 2014

Αναζητήσαμε και σας καταθέτουμε τις οδηγίες  του Υπ. Οικονομικών για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2014. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης Ο.Ε. 2013

Αναζητήσαμε και σας καταθέτουμε τις οδηγίες  του Υπ. Οικονομικών για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2013. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης Ο.Ε. 2012

Αναζητήσαμε και σας καταθέτουμε τις οδηγίες  του Υπ. Οικονομικών για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2012. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης Ο.Ε. 2011

Αναζητήσαμε και σας καταθέτουμε τις οδηγίες  του Υπ. Οικονομικών για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2011. Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.

Περισσότερα