Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με Δελτίο Τύπου ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), εξέδωσε τον «Οδηγό Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση», λόγω της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης από τις 25 Μαΐου, με σκοπό την παροχή πρακτικών οδηγιών προσαρμογής στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τον κορωνοϊό.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω, προκύπτουν από το Δελτίο Τύπου, του ΕΦΕΤ, της 20/5/2020, με θέμα “COVID-19: Οδηγός Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση”.

Δείτε παρακάτω το Δελτίο Τύπου :

Αθήνα 20 Μάϊου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

COVID-19: Οδηγός Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) και την Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠ.Ο.ΕΣ), ενόψει της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης από τις 25 Μαΐου 2020, εκδίδει τον «Οδηγό Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση» με σκοπό την παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών προσαρμογής στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο COVID-19.

Οι οδηγίες βασίζονται στην ανάλυση του προφίλ επικινδυνότητας του ιού για τους χώρους εστίασης και στις βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές αποτυπώνονται σε διεθνείς και εθνικές συστάσεις. Στην ομάδα που συνέταξε τον οδηγό συμμετείχαν, εκτός από στελέχη του ΕΦΕΤ, εξέχοντες επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο καθώς και έμπειρα στελέχη των επιχειρήσεων τροφίμων, μέλη των ανωτέρω αναφερόμενων φορέων.

Ο οδηγός βασίστηκε στα στοιχεία που ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του και είναι διαθέσιμος για λήψη από την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www.efet.gr.

Ο ΕΦΕΤ θα επικαιροποιεί τον οδηγό όποτε κρίνεται αναγκαίο με βάση τα νεώτερα δεδομένα.

Για να δείτε τον Οδηγό Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση, πατήστε εδώ.