Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η νέα απόφαση του Υπ. Εργασίας τροποποιεί τους δικαιούχους της παράτασης Καταβολής Ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου. Συγκεκριμένα διαχωρίζονται οι δικαιούχοι ανά ΚΑΔ για την παράταση των ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου 2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.18044/575 της 30/5/2020, του Υπ. Εργασίας, με θέμα “Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19”.

Για να δείτε την απόφαση Δ.15/Δ’/οικ.18044/575/2020, πατήστε εδώ.