Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.λογιστικές υπηρεσίες | Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ η Απόφαση Α.1073/2023 «Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σύνολο των οντοτήτων. Παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και ορισμός υποχρέωσης χρήσης, ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου».

Η απόφαση αφορά τις επιχειρήσεις εστίασης και τη νέα υποχρέωση που έχουν ως προς την αντικατάσταση Ταμειακών Μηχανών ή Φορολογικών Μηχανισμών.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 4516/13-07-2023, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων