Αλήθεια πως θα μπορούσε μια επιχείρηση να «οργανώσει» το λογιστήριο μιας άλλης, όταν η ίδια δεν λειτουργεί οργανωμένα;

Στην εταιρία μας, η οργάνωση αποτελεί τον κινητήριο τροχό λειτουργίας μας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το οργανόγραμμα της Τεχνολογιστικής, καθορίζει τους επτά (7) κλάδους λειτουργίας της, τους τρείς (3) τομείς που διαθέτει ο κάθε κλάδος, το πολύτιμο τελικό προϊόν ανά τομέα, κλάδο, καθώς και της εταιρίας γενικότερα.

Για να δείτε αναλυτικά το οργανόγραμμα, σύρετε το ποντίκι πάνω στην παρακάτω εικόνα και μάθετε καθήκοντα, αρμοδιότητες , προσωπικό και προϊσταμένους του κάθε τμήματος.

Οργανόγραμμα λογιστικού – φοροτεχνικού γραφείου Τεχνολογιστικής