Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικο φοροτεχνικο γραφειο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε ενεργούς μη μισθωτούς ασφαλισμένους (Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες) που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν παράλληλα ως μισθωτοί.
Επίσης, τέθηκε σε λειτουργία νέα διαδικτυακή υπηρεσία με την οποία παρέχεται η δυνατότητα υποβολής, της προβλεπόμενης από την Υ.Α, αίτησης – δήλωσης παράλληλης μισθωτής απασχόλησης και παρέχονται οδηγίες για το πεδίο εφαρμογής, τη χρήση και λειτουργικότητα της υπηρεσίας καθώς και τις παραμετροποιήσεις της εφαρμογής «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών» για την υποστήριξη της διαδικασίας.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το Γενικό έγγραφο με Αρ.Πρωτ:270762/Σ.87724/15.07.2021, όπως αυτό δημοσιεύτηκε από τον e- ΕΦΚΑ με θέμα ”Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αίτησης – Δήλωσης παράλληλης μισθωτής απασχόλησης”.

Για να δείτε το Γενικό έγγραφο πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις Οδηγίες χρήσης πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων