Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ, παρατείνεται η υποβολή της αναλυτικής κατάστασης αποδοχών – αναλυτικής κατάστασης εσόδων της περιόδου Μαρτίου 2020 για τις κοινές επιχειρήσεις.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ της 29/4/2020 με θέμα “Παράταση ημερομηνίας υποβολής της αναλυτικής κατάστασης αποδοχών – αναλυτικής κατάστασης εσόδων (ΑΚΑ – ΑΚΕ) περιόδου 03/2020 για κοινές επιχειρήσεις”.

Για να δείτε την Ανακοίνωση, πατήστε εδώ.