Εργατικά - Ασφαλιστικά

Σύμφωνα με το παρακάτω Δελτίο Τύπου της 30/3/2020, παρατείνεται έως και τις 10/4/2020, η συμπλήρωση – υποβολή δήλωσης εργοδοτών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρατείνεται μέχρι και την 10.4.2020 η προθεσμία υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργοδοτών στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” που η επιχειρηματική τους δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, που κανονικά έληγε αύριο 31.3.2020.